فروشگاه اینترنتی اُردمی , چی #خوشحالش_میکنه؟ , ولنتاین۹۶ , ولنتاین
چی #خوشحالش_میکنه؟ , ولنتاین۹۶ , ولنتاین۹۶

بهترین هدیه رو براش انتخاب کن...

چه تیپ شخصیتی‌‌ای داره؟

چی #خوشحالش_میکنه؟ , ولنتاین۹۶ ,اگه پرانرژی و ورزشکاره

اگه پرانرژی و ورزشکاره

از رایحه مرکبات لذت می‌بره

چی #خوشحالش_میکنه؟ , ولنتاین۹۶ ,اگه ماجراجو، با اراده و سرسخته

اگه ماجراجو، با اراده و سرسخته

حتماً رایحه شرقی رو می‌پسنده

چی #خوشحالش_میکنه؟ , ولنتاین۹۶ ,اگه واقع‌بین، محکم و قابل اعتماده

اگه واقع‌بین، محکم و قابل اعتماده

رایحه چوبی برازنده شخصیتشه

چی #خوشحالش_میکنه؟ , ولنتاین۹۶ ,اگه مهربون و رمانتیکه

اگه مهربون و رمانتیکه

رایحه گلی رو دوست داره

خانمه یا آقا؟

چی #خوشحالش_میکنه؟ , ولنتاین۹۶ ,خانم

خانم

چی #خوشحالش_میکنه؟ , ولنتاین۹۶ ,آقا

آقا

چقدر می‌خوای هزینه کنی؟

چی #خوشحالش_میکنه؟ , ولنتاین۹۶ ,تا ۱۰۰ هزار تومان

تا ۳۰۰ هزار تومان

چی #خوشحالش_میکنه؟ , ولنتاین۹۶ ,تا ۵۰۰ هزار تومان

تا ۵۰۰ هزار تومان

چی #خوشحالش_میکنه؟ , ولنتاین۹۶ ,تا ۲۰۰ هزار تومان

تا ۷۰۰ هزار تومان

چی #خوشحالش_میکنه؟ , ولنتاین۹۶ ,بدون محدودیت

بدون محدودیت

رنگ پوستش چه جوریه؟

چی #خوشحالش_میکنه؟ , ولنتاین۹۶ ,اگه پوستش روشن و مهتابیه

اگه پوستش روشن و مهتابیه

چی #خوشحالش_میکنه؟ , ولنتاین۹۶ ,‌اگه پوستش سبزه و گندمیه

اگه پوستش سبزه و گندمیه

چی #خوشحالش_میکنه؟ , ولنتاین۹۶ ,اگه پوستش خنثی و طبیعیه

اگه پوستش خنثی و طبیعیه

چه محصولی رو براش در نظر داری؟

چی #خوشحالش_میکنه؟ , ولنتاین۹۶ ,کرم پودر

کرم پودر

چی #خوشحالش_میکنه؟ , ولنتاین۹۶ ,سایه چشم

سایه چشم

چی #خوشحالش_میکنه؟ , ولنتاین۹۶ ,رژلب

رژ لب

چی #خوشحالش_میکنه؟ , ولنتاین۹۶ ,رژگونه

رژ گونه

لوازم برقی

حالت‌دهنده‌های مو

چی #خوشحالش_میکنه؟ , ولنتاین۹۶ ,موهاش صاف و لخته

موهاش صاف و لخته

چی #خوشحالش_میکنه؟ , ولنتاین۹۶ ,لوازم موهاش فرفریه

موهاش فرفریه

برای یه خانم یا آقا؟

چی #خوشحالش_میکنه؟ , ولنتاین۹۶ ,خانم

خانم

چی #خوشحالش_میکنه؟ , ولنتاین۹۶ ,آقا

آقا