فروشگاه اینترنتی اُردمی , چی #خوشحالش_میکنه؟ , ولنتاین۹۸ , ولنتاین
چی #خوشحالش_میکنه؟ , ولنتاین۹۸

بهترین هدیه رو براش انتخاب کن...

چه تیپ شخصیتی‌‌ای داره؟

چی #خوشحالش_میکنه؟ , ولنتاین۹۸ ,اگه پرانرژی و ورزشکاره

اگه پرانرژی و ورزشکاره

از رایحه مرکبات لذت می‌بره

چی #خوشحالش_میکنه؟ , ولنتاین۹۸ ,اگه ماجراجو، با اراده و سرسخته

اگه ماجراجو، با اراده و سرسخته

حتماً رایحه شرقی رو می‌پسنده

چی #خوشحالش_میکنه؟ , ولنتاین۹۸ ,اگه واقع‌بین، محکم و قابل اعتماده

اگه واقع‌بین، محکم و قابل اعتماده

رایحه چوبی برازنده شخصیتشه

چی #خوشحالش_میکنه؟ , ولنتاین۹۸ ,اگه مهربون و رمانتیکه

اگه مهربون و رمانتیکه

رایحه گلی رو دوست داره

خانمه یا آقا؟

چی #خوشحالش_میکنه؟ , ولنتاین۹۸ ,خانم

خانم

چی #خوشحالش_میکنه؟ , ولنتاین۹۸ ,آقا

آقا

چقدر می‌خوای هزینه کنی؟

چی #خوشحالش_میکنه؟ , ولنتاین۹۸ ,تا ۵۰۰ هزار تومان

تا ۵۰۰ هزار تومان

چی #خوشحالش_میکنه؟ , ولنتاین۹۸ ,تا ۱میلیون تومان

تا ۱میلیون تومان

چی #خوشحالش_میکنه؟ , ولنتاین۹۸ ,تا ۲میلیون تومان

تا ۲میلیون تومان

چی #خوشحالش_میکنه؟ , ولنتاین۹۸ ,بدون محدودیت

بدون محدودیت

رنگ پوستش چه جوریه؟

چی #خوشحالش_میکنه؟ , ولنتاین۹۸ ,اگه پوستش روشن و مهتابیه

اگه پوستش روشن و مهتابیه

چی #خوشحالش_میکنه؟ , ولنتاین۹۸ ,‌اگه پوستش سبزه و گندمیه

اگه پوستش سبزه و گندمیه

چی #خوشحالش_میکنه؟ , ولنتاین۹۸ ,اگه پوستش خنثی و طبیعیه

اگه پوستش خنثی و طبیعیه

چه محصولی رو براش در نظر داری؟

چی #خوشحالش_میکنه؟ , ولنتاین۹۸ ,کرم پودر

کرم پودر

چی #خوشحالش_میکنه؟ , ولنتاین۹۸ ,سایه چشم

سایه چشم

چی #خوشحالش_میکنه؟ , ولنتاین۹۸ ,رژلب

رژ لب

چی #خوشحالش_میکنه؟ , ولنتاین۹۸ ,رژگونه

رژ گونه

لوازم برقی

حالت‌دهنده‌های مو

چی #خوشحالش_میکنه؟ , ولنتاین۹۸ ,موهاش صاف و لخته

موهاش صاف و لخته

چی #خوشحالش_میکنه؟ , ولنتاین۹۸ ,لوازم موهاش فرفریه

موهاش فرفریه

برای یه خانم یا آقا؟

چی #خوشحالش_میکنه؟ , ولنتاین۹۸ ,خانم

خانم

چی #خوشحالش_میکنه؟ , ولنتاین۹۸ ,آقا

آقا