0
لیست کالاهای انتخاب‌شده برای مقایسه
  1. کالایی برای مقایسه انتخاب نشده است.

%
بر اساس
گروه محصول
  1. شامپو (04)
  2. بادی اسلیم (04)
  3. ترمیم کننده (02)
  4. شویند‌ه‌ها و پاک‌کننده‌ها (04)
  5. ضد آفتاب (01)
  6. ضد التهاب (01)
  7. مرطوب کننده‌ها و آبرسان (09)
  8. کرم‌های پا (01)
  9. مرطوب کننده بدن (01)

شامپو بچه MUSTELA

‎62,500 تومان

محصول بیشتری وجود ندارد.

درباره برند Mustela

تحقیقات موستلا
اولویت نخست موستلا، سلامت بانوان باردار و فرزندان آنها است. موستلا به منظور اطمینان از سلامت کامل فرمول محصولات خود، از تخصص کارشناسان سمشناسی مستقل بهره میبرد.

نظر متخصصان:
چگونه سلامت فرمولهای مراقبتی دوران بارداری موستلا را ارزیابی میکنید؟
مواد تشکیل دهنده محصولات ما از فیلترهای سختگیرانهای عبور داده میشوند. سلامت محصولات آرایشی ما و هرگونه تاثیر آنها بر سلامت افراد بر اساس موارد زیر ارزیابی میشوند:
پیش زمینه جامع سمشناسی مواد اولیه، ساختار شیمیایی آنها و قرار گرفتن در معرض آنها.
ویژگیهای خاص نواحی مختلف بدن که محصول در آن قسمت استعمال میشود و گروه سنی مصرف کننده.
شرکت «اِکسپَن سایِنس» در گروه محصولات دوران بارداری موستلا، پیش از تولید فرآیندی را با مشاوره متخصصان انجام میدهد تا مواد مورد نیاز برای فرمول هر یک از محصولات مشخص شود و به این ترتیب اضافات حذف گردند تا کیفیت محصولات تضمین شده و هر گونه خطر احتمالی برای نوزاد از بین رود.
معیارهای مورد نظر به طور ویژه شامل موارد زیر میشوند:
دادههای کتاب شناسی و نظریات کمیته متخصصین
پیش زمینه سمشناسی مواد اولیه (ساختار شیمیایی، آزمونهای توزیع کنندگان، دادههای داخلی و غیره)
ساختار تحلیل شده، کیفیت میکروبیولوژیکی و تحلیلی

دادههای سازمان نظارت بر محصولات آرایشی: اولویت با مواد اولیهای است که تاریخچه بازاریابی آنها در محصولات موجود در بازار، در دسترس است. پتانسیل مواد اولیه مختلف برای ترکیب با یکدیگر نیز ارزیابی شدهاند.

حذف مواد اولیه بحث برانگیز از محصولات:
به منظور اطمینان از سلامت زنان باردار و فرزندان آنها، مواد اولیه زیر از محصولات ما حذف شده اند:
پارابِنها، فِنوگزیتانول (گلیکول اتر) و فتالات
مشتقات هالوژنی (به عنوان مثال کلورفِنزین و تِریکلوسا که مواد اولیه حساسیتزایی هستند).
الکل هنگامی که به عنوان حلال در مواد آرایشی استفاده میشود، ممکن است باعث شود موادی جذب پوست شوند.
اسانسها که ممکن است حساسیت زا باشند.

تضمین سطح تحمل عالی نسبت به دارو به کمک آزمایشها
به منظور اطمینان از بیشترین سطح تحمل نسبت به دارو و مواد شیمیایی، آزمایشهای بالینی انجام شده در شرایط آزمایشگاهی (که ارزیابی خاص این محصولات آرایشی در گروه محصولات آرایشی دوران بارداری موستلا و با هدف بررسی تاثیر مواد شیمیایی بر زنان باردار یا شیرده انجام میشود) در دستور کار قرار میگیرند.

حذف مواد اولیه بحث برانگیز از محصولات:
1- سلامت را تضمین کند: موستلا میداند که هیچ موضوعی ارزشمندتر و مهمتر از فرزند شما نیست و بنابراین خود را بیش از هر چیز متعهد به سلامت میداند. تمامی محصولات موستلا با همکاری متخصصان بهداشت و سلامت طراحی شدهاند و فاقد هرگونه ماده حساسیتزا هستند، ماندگاری بالا دارند و عاری از پارابنها، فنوگزیتانول، فتالات یا الکل میباشند. تمامی این محصولات پیش از ارائه به بازار از سختگیرانهترین آزمونها عبور کردهاند تا بدینسان سلامت آنها تضمین شود.
2- اثربخشی اثبات شده با بهرهگیری از تحقیقات پوست شناسی روز دنیا: محصولات موستلا ثمره تخصص آزمایشگاههای پوستشناسی اکسپن ساینس است. تمامی این محصولات در آزمونهای بالینی یا مصرفی تحت نظارت متخصصان پوست شناسی و اطفال به دقت ارزیابی شدهاند تا امنیت و کارآمدی آنها تضمین شود.
3- متخصصان محصولات طبیعی: دنیای گیاهان سرشار از منابع نامحدودی برای تغذیه پوست است. موستلا در تمامی محصولات خود از مواد اولیهای استفاده کرده است که طبیعی هستند و یا ماهیت طبیعی دارند، به عنوان مثال به طور متوسط ۹۲٪ مواد تشکیل دهنده محصولات «موستلا بِبِه» طبیعی هستند.
4- لذت منحصر به فرد در استفاده از محصولات موستلا: محصولات «موستلا بِبِه» محصولات بسیار حسی هستند؛ این محصولات با بهرهگیری از لذت برقراری تماس دست میان مادر و کودک، احساس راحتی و لذت در استفاده از آنها را ایجاد میکنند. رایحه معطر این محصولات هر کدام از حرکات مادر را به لحظات شادابی تبدیل میکند که احساس مادرانه را به آرامی بر میانگیزند.
5- برندی مسئولیتپذیر: مراقبت از کودکان همچنین شامل مراقبت از محیطی میشود که در آن زندگی میکنند. موستلا در هر مرحله از چرخه تولید محصولات خود، میکوشد تا تاثیرات محیطی این محصولات را به حداقل برساند؛ به عنوان مثال تمامی بطریهای موستلا قابل بازیافت هستند. جعبههای مصرفی از جنگلهای مدیریت پایدار تهیه میشوند و فرمولهای «موستلا بِبِه» همگی زیست تجزیهپذیر هستند.
6- حمایت منحصر به فرد از والدین امروز و فردا: موستلا نه تنها به محصولات خود متعهد است، بلکه به والدین نیز متعهد است. این برند در مسیر اکتشاف لذت والدین امروزی و آینده از آنها حمایت میکند. از زمانی که برند موستلا ایجاد شد، این شرکت توصیههایی را با همکاری متخصصین بهداشت و مراقبت از کودکان فراهم آورده است و از زمان تاسیس، به حمایت از والدین جوان امروزی و آیندگان پرداخته است تا لذتهای بچهدار شدن را کشف کنند. هر روزه موستلا به والدین جوان کمک میکند تا زمینههای مراقبت لازم از فرزندان این والدین جوان فراهم آورده شود و با آنها همنوا شده تا در مسیر رشد، آنها را راهنمایی کند.
7- تعهد اجتماعی: شرکت موستلا با حمایت بنیاد فرانسه ایجاد شده و به حمایت از متخصصان بهداشت و سلامت در مراقبت از کودک متعهد شد؛ از سال ۱۹۸۹ این شرکت فعالیتهای تحقیقاتی متخصصان اطفال را تحت حمایت خود قرار داده و بستههای پیشگیری را در اختیار متخصصان بهداشت و سلامت کودکان و پزشکان زنان و همچنین سایر موسسات این زمینه را تحت پوشش خود قرار داده است.

داستان احساسات و نوآوری:
موستلا بیش از ۶۰ سال است که محصولاتی برای مراقبت و نگهداری از کودکان و مادران آنها در سراسر جهان تولید کرده است. محصولات موستلا با رایحه دلپذیر خود موجب برانگیختن احساسات میشوند و سه نسل پیاپی است که مادران سراسر دنیا این محصولات را به فرزندان خود هدیه میکنند. موستلا همواره در نوآوری پیشگام بوده است و برای رفع نیازهای والدین از آخرین دستاوردهای علمی بهره برده است. تمامی این انقلابهای کوچک، آهسته آهسته زندگی روزمره کودکان و مادران آنها را تغییر داده است به نحوی که مفاهیم جدید، فرمولهای جدید، ویژگیهای جدید و محصولات و بستههای کارآمد دائما معرفی شده اند. این نوآوریها که در تمامی محافل بینالمللی شناخته شدهاند، موجب کسب ۶۳۵ امتیاز از سوی آزمایشگاههای اکسپن ساینس در طی ۱۵ سال و در سراسر جهان شده است. امروزه موستلا با بهرهگیری از تخصص منحصر به فرد پوست شناسی، حدود ۵۰ محصول را بیش از هر زمان دیگری ارائه میدهد. محصولات موستلا نوآورانه، سالم، تاثیرگذار و بسیار طبیعی هستند و از پوست نرم کودکان و همچنین بانوان باردار امروزی و آینده مراقبت میکند.

مواد تشکیل دهنده موستلا:
موستلا همواره موادی طبیعی را انتخاب کرده است که بسیاری از آنها از گیاهان تامین میشود. امروزه محصولات «موستلا بِبِه» به طور متوسط شامل ۹۲٪ مواد اولیه طبیعی میشوند. موارد زیر مواد اولیه فعال محصولات موستلا و مزایای آنها هستند:
آووکادو
خاستگاه: درخت آووکادو در خانواده لوراسه (از گیاهان گلدار) دستهبندی میشود. این درخت به طور متوسط نزدیک به ۱۰ متر رشد میکند و برگهای بیضی تیره رنگی دارند و میوههای آن (آووکادو) شبیه به گلابی هستند. گاهی اوقات ماهها طول میکشد تا این میوهها به مرحله رسیدگی برسند! هنگامی که این محصولات برداشت میشوند، گوشت آنها شروع به نرم شدن میکند؛ در زیر پوست سبز ضخیم آنها هسته درشتی است که با میوه نرم، چرب و معطر پوشانده شده است و در بسیاری از وعدههای غذایی به صورت شیرین یا معطر میتواند استفاده شود.
بیش از ۱۰ هزار سال است که آووکادو در آمریکای لاتین (خاستگاه این محصول) مصرف میشود و در میان سرخپوستان مایا و آزتک، مقدس است چرا که به عنوان نماد زندگی به آن نگریسته میشود. این محصول در رژیم غذایی ساکنان آمریکای لاتین بسیار استفاده میشود و خواص بهداشتی و درمانی آن شناخته شده است: از این میوه به عنوان نرم کننده و مراقبت از پوست و همچنین تغذیه مو، هضم کننده و تببر استفاده میشود. مهاجمان اسپانیایی در قرن شانزدهم این میوه را به اروپا آوردند و در اصل آن را با نام «گلابی آمریکایی» میشناختند. با این حال ۴۰۰ سال طول کشید تا این میوه در فرانسه شناخته شود. در دهه ۱۹۶۰ بود که این میوه به غذاهای فرانسوی راه پیدا کرد و تا دهه ۱۹۸۰ چندان باب طبع مردم نبود. در همان دوران دانشمندان به این نتیجه رسیدند که این میوه مزایای بسیار زیادی برای پوست دارد و اکنون به عنوان ماده اولیه اصلی در محصولات آرایشی استفاده میشود.
مزایا: آووکادو به عنوان منبع فوقالعاده ویتامینها، مواد معدنی و اسیدهای چرب لازم شناخته شده است و برای پوستهای حساس بسیار سودمند است. محققان ما مواد اولیه فعال متعددی از آنها تهیه کردهاند که همگی شامل ویژگیهای منحصر به فردی میشوند.
آووکادو پِرسیوس: ماده اولیه فعال منحصر به فردی است که در فرمولهای «موستلا بِبِه» استفاده میشود و به رشد لایه محافظ پوست و حفظ سلولهای با ارزش پوست کودکان کمک میکند و نقش سپر دفاعی دارد. این ماده از نسل مواد اولیه مقلد ویژگیهای موجودات زنده است و با پوست همنوایی داشته، به تاثیرگذاری دلخواه میرسد و مقاومت آن را زیاد میکند.
قند موجود درآووکادو به نرم کردن پوستهای حساس کمک شایانی میکند و این فرآیند در سه مرحله انجام میگیرد: بازسازی پوست، بازگردانی نقش محافظ برای محافظت از پوست در برابر عوامل خارجی (اشعه فرابنفش، باد، سرما، آلودگی و غیره)، مقاومسازی پوست و کاهش خطر عفونت. و در این فرایند، پوستهای حساستر با سرعت بیشتر و بهطور بلند مدت تسکین مییابند.
پِپتیدهای موجود در آووکادو علاوه بر نرم کردن و کاهش خارشهای پوستی، آن را تغذیه میکنند. ویژگیهای آنها به خصوص برای مادران جوان و زنان باردار موثر است، چرا که آنها در دوران بارداری از خارشهای پوستی رنج میبرند.
روغن آووکادو پوست را نرم و مرطوب میکند و از آن در برابر مواد شیمیایی مضر محافظت میکند. موستلا از این محصول به دلیل ویژگیهای مراقبت در برابر نور خورشید استفاده کرده است و آن را جزئی از «کشش پوست در ۹ ماه» و «روغن ماساژ موستلا بِبِه» قرار داده است.

آفتابگردان
خاستگاه: آفتابگردان یک گیاه یک ساله از خانواده آستراسه است. نام فرانسوی آن به معنای «چرخش با خورشید» است و به ویژگی منحصر به فرد ساقه این گیاه در تعقیب نور خورشید اشاره میکند. این گیاه که اصالتی آمریکایی دارد، ۴۰۰۰ سال پیش از سوی سرخپوستان آمریکای شمالی مورد استفاده قرار گرفت. سرخپوستان در همان زمان میدانستند که چگونه میتوانند روغن را از دانههای این گیاه جدا کنند و آن را در آشپزی و همچنین محصولات مراقبت از پوست و مو استفاده کنند. مهاجمان اسپانیایی در قرن ۱۵ این گیاه را با خود به اروپا آوردند و چندی نگذشت که آفتابگردان غرب اروپا را فرا گرفت و اکنون در کنار زیتون و تخم شلغم روغنی، یکی از منابع تامین روغن خوراکی است.
روغن آفتابگردان همراه با رنگ زرد طلایی آن بویی شبیه فندق دارد و مزه بسیار لطیف و خوشایندی دارد. این روغن در آشپزی بسیار استفاده میشود اما از آنجایی که سرشار از ویتامین ای، اسیدهای چرب ضروری و آنتیاکسیدان است و ویژگیهای مرطوبکنندگی، نرمکنندگی و ترمیمکنندگی دارد، در محصولات آرایشی نیز استفاده میشود.
تاثیرات سودمند: روغن عصاره آفتابگردان موستلا با بهرهگیری از تقطیر مولکولی، فرآیند منحصر به فرد آزمایشگاههای اکسپن ساینس تهیه شده است و حاوی کیفیت خوراکی روغن آفتابگردان است. این روغن سرشار از ویژگیهای اسیدی است که خاصیت منحصر به فرد روغنهای این چنینی است. تاثیرات سودمند عصاره روغن آفتابگردان موستلا حاصل تحقیقات تیمهای تحقیقاتی آزمایشگاههای اکسپن ساینس میباشد و بسیار شناخته شدهاند. این روغن، با فعال سازی بیوسنتز لیپیدهای پوستی، پوست را تغذیه کرده و عملکرد حفاظتی پوست در برابر عوامل خارجی مضر را ترمیم میکند. خواص ملین و ضد التهابی روغن آفتابگردان باعث میشود احساس ناراحتی در پوست از بین برود و خشکترین پوستها بازسازی شوند. بنابراین روغن، ماده اولیه منحصر به فرد محصولات خاص پوستهای آسیبپذیر در برابر پوستهای حساس است. عصاره روغن آفتابگردان ماده اولیه منحصر به فرد آزمایشگاههای اکسپن ساینس است.

لوبیای لوپین
خاستگاه: لوبیای لوپین گیاهی است که در تمام سال محصول میدهد و از خانواده آستراسه است. از اواخر بهار تا اواسط تابستان تیغهای گلدار با رنگهای آبی و سفید از برگهای شبیه درخت نخل آن میرویند. این شکوفهها پس از مدتی به لوبیاهای درازی تبدیل میشوند که دانههای صاف آن سرشار از پروتئین و مواد چرب است. این گیاه که به طور طبیعی در آب و هوای مدیترانهای رشد میکند، اکنون در سراسر اروپا، آفریقا، ایالات متحده و به ویژه استرالیا (تولید کننده اصلی آن در سراسر جهان) پرورش مییابد. نزدیک به چهار سال است که از این گیاه به عنوان خوراک دام استفاده میشود اما کاربرد دیگر آن «کود سبز» است، زیرا توانایی تقویت خاک در محل رشد خود را دارد. این گیاه از قرن نوزدهم به عنوان گیاهی تزئینی و غذای انسانی استفاده شده است؛ بدین صورت که دانههای آن به شکل آرد و یا در آب نمک عرضه میشود. ویژگیهای پزشکی و آرایشی آن مدت زمان کوتاهی است که یافت شده است اما جایگاه خود را در میان بررسیهای دانشمندان تثبیت کرده است.
تاثیرات سودمند: موستلا از لوبیای لوپین سفید پرورش یافته در نواحی غربی فرانسه بهره میجوید. این دانهها در اوایل پاییز هنگامی که کاملا رسیده و سرشار از لیپید هستند، جمعآوری میشوند. موستلا از لوپیول موجود در پوسته لوبیای لوپین در مجموعه محصولات «موستلا ۹ ماهه» استفاده میکند. این ماده فعال اولیه خواص جالب و تاثیرگذاری در مراقبت از پوست در حین بارداری و پس از زایمان دارد. این ماده با «استرس زدایی» از بافتهای پوستی، پوست را آماده کشیده شدن در طول دوران بارداری میکند و مانع از بروز لکه بر روی پوست میشود. این ماده همچنین کلاژن با کیفیتی تولید میکند و بنابراین خاصیت ارتجاعپذیری پوست و انعطافپذیری آن را افزایش میدهد. نکته دیگر در مورد این ماده خواص ترمیم کننده آن است که پس از وضع حمل، نرمی را به بافتهای پوستی باز میگرداند. لوپیول ماده اولیه فعال انحصاری آزمایشگاههای اکسپن ساینس است.

درخت روغن قلم
خاستگاه: این درخت مقدس در مرغزارهای غربی آفریقا رشد میکند و نام آن در آنجا معنای «زندگی» دارد. این گیاه قابلیت پرورش در مزرعه را ندارد و باید در شرایط طبیعی رشد کند! ارتفاع این درخت به ۱۵ تا ۲۰ متر میرسد و تا سه قرن دوام میآورد اما رشد کامل آن تنها ۵۰ سال زمان میبرد. میوههای تخم مرغی شکل آن شبیه به گردوهای سبز رنگ تیره هستند و در فصل طوفان (از اول ژوئن تا سپتامبر) رشد میکنند و در هنگام جمعآوری، خود به خود از درخت میافتند. در هسته این میوهها مغز بادام مانندی قرار دارد که سرشار از مواد چرب و ویتامینها است. هنگامی که پوست و مغز این میوهها جدا شود، این هسته بادام شکل فشرده شده و گرما داده می شود تا کره نرم و خامهای شکلی از آن به دست آید. هزاران سال است که ساکنان سنگال تا نیل از خواص فوقالعاده این نرم کننده طبیعی آگاه هستند. بانوان آفریقایی به طور سنتی از این هسته برای محافظت از پوست کودکان خود استفاده میکنند.
تاثیرات سودمند: امروزه دانشمندان به خواص منحصربهفرد کره درخت روغن قلم پی بردهاند و موستلا تمامی این خواص را در محصولات مراقبت از پوست خود برای شما گرد آورده است. کره درخت روغن قلم به طور طبیعی سرشار از اسیدهای چرب ضروری (ویتامین اف) و ویتامین ای است که باعث تغذیه پوست شده و خاصیت ارتجاعپذیری آنرا باز میگرداند. این ماده از پوست محافظت کرده و در برابر شرایط اقلیمی سخت همچون باد و سرما محافظت میکند و میتوان از آن حتی برای خشکترین و حساسترین انواع پوست استفاده کرد تا بهبود یافته و نرم شوند.

آلوئه ورا
خاستگاه: خاستگاه اصلی آن شمال آفریقا است، اما این گیاه خود را با نواحی مختلف در سراسر جهان تطبیق داده است. این گیاه مقاوم در تمامی سال محصول میدهد و در هر کجا که شرایط آب و هوایی گرم و خشک باشد، رشد میکند. امروزه این محصول به طور گسترده در اسپانیا، مکزیک و جنوب آمریکا کشت میشود. این گیاه بلند، بوتهای از برگهای ضخیم سبزآبی با قسمتهایی خاردار و گلهای زرد رنگ دارد. ارتفاع ساقههای آلوئهورا به یک متر رسیده و پس از ۵ سال بالغ میشوند، بنابراین میتوان از برگهای این گیاه برای استخراج عصاره ژلاتینی آن جهت استفاده در محصولات آرایشی استفاده کرد. هزاران سال است که مزایای متعدد این گیاه شناخته شده است! عصاره ژل مانند آن در دوران باستان به منظور ترمیم و نرمسازی پوست، درمان سوختگی و عفونتهای پوستی استفاده میشده است. تمامی این خواص از آن زمان تا کنون از نظر علمی ثابت شدهاند.
تاثیرات سودمند: موستلا از میان گونههای متعدد، «آلوئهورای باربادِنسیس میلِر» را از مکزیک انتخاب کرده است که بیشترین کیفیت آرایشی را دارد. ژل غلیظ و نیمه شفاف آن از برگهای تازه، استخراج شده و آنگاه با انجماد، خشک میشوند تا پودری خالص و طبیعی به دست آید که تمامی مولفههای این گیاه را در خود دارد. عصاره آلوئهورا سرشار از انواع ویتامینها، مواد معدنی و آمینواسیدها است. آلوئهورا در محصولات مراقبت از پوست موستلا استفاده میشود و تاثیرات سودمندی برای پوست کودک شما دارد. این ماده با تحریک و بازسازی سلولها باعث از بین رفتن حساسیت و آسیب پوستی میشود. آلوئهورا خاصیت مرطوب کنندگی بالایی دارد و باعث بازگشت خاصیت ارتجاعی به پوست و در عین حال نرم کردن آن و پوشاندن پوست با لایهای از مواد محافظ و غیرچرب میشود. این خواص، آن را به ماده بیهمتایی در محصولات ضد آفتاب تبدیل میکند.