0

لطفاکمک کنید.اصلا حالت خوبی نداره ونمیدونم چیکار کنم

گروه اُردمی پاسخ داده شده