0

من بعد از حمام و هنگام خواب از ترمیم کننده پوست صورت استفاده میکنم پوستم جای زخم نداره من برای جای جوش استفاده میکنم آیا مشکلی واسه پوستم ایجاد نمیکنه؟

فاطمه سعید پور پرسیده شده